سیستم مدیریت تایر

 


کاهش هزینه های خرید لاستیک و افزایش بهره وری تا 60% با

سیستم مدیریت تایر


(Tire Management System)


 
 
 
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و رقابتی شدن محصولات در بازارهای جهانی، اهمیت نحوه صحیح مصرف، نقش خود را بیش از پیش نمایان ساخته است. اجرای سیستم مدیریت تایر جهت استفاده بهینه،  ارتقاء کارکرد و کاهش هزینه های هنگفت،  یک راه حل کلیدی می باشد که   تایر سیمین در راستای تحقق هدف خرید کمتر و استفاده بیشتر ازلاستیک، راه اندازی این سیستم را بصورت آموزش،  مشاوره و پیمانکاری پیشنهاد می دارد.

 
 

  موارد در بر گیرنده سیستم جامع مدیریت تایر:


1-    انتخاب لاستیک مناسب با شرایط کاری 

2-    سیستم نگهداری لاستیک ها

3-    آج زدن لاستیک ها با 10% آج مانده و افزایش آن تا 50%

4-    تعمیرات و بازسازی لاستیک های آسیب دیده

5-    مدیریت ضایعات لاستیک ها

6-    مدیریت انبار لاستیک ها

7-    مدیریت کاهش توقفات دستگاه ها

8-    مدیریت نگهداری مسیر

9-    مدیریت ثبت اطلاعات جامع تایر و کارکرد آن با نرم افزار مخصوص

10-    ارائه گزارش های ویژه و نمودارهای مقایسه ای جهت تصمیم سازی های جدید مدیریتی پیرامون لاستیک ها

11-    برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء دانش فنی اپراتورها، پرسنل سازمان و مدیران

12-     مدیریت تجهیزات کارگاهی و ابزارهای مرتبط با نگهداری لاستیک و استفاده صحیح از آنها


 


 
 

 
 


 

کاررایی

 
  • دستیابی به حداکثر عمر و سرویس دهی تایر همراه با حداکثر طول عمر منجید تایر
 
  • افزایش بازده با استفاده از کاهش هزینه تایر
 
  • کاهش زمان فرسودگی تایر با استفاده از بهترین روش های ایمنی تایر