کاتالوگ های تایر

 
لاستیک های سنگین ( کامیونی و اتوبوسی)

آج (شیارزدن)  لاستیک کامیونی میشلن


 
   
ترجمه آج زدن لاستیک کامیونی میشلن
   
کامیونی میشلن
 

 
   
کامیونی بریجستون
 
   
کامیونی یوکوهاما
 
   
تعمیرات - تیپ تاپ آلمان
 لاستیک های فوق سنگین (راهسازی، معدنی، کشاورزی، صنعتی...)


راهسازی بریجستون
 
   
راهسازی بریجستون - لاستیک رادیال
 
   
راهسازی گودیر
 
   
راهسازی یوکوهاما