آج زدن تخصصی لاستیک های سنگین (فروش تجهیزات و آموزش)
  • صنعتی شناخته شده دردنیا  با بیش از 50 سال قدمت و مورد تائید کلیه لاستیک سازان (دارای کد استاندارد جهانی)
 


 
  • راهکاری مناسب در جهت صرفه جویی کلان اقتصادی (خرید کمتر و استفاده بیشتر از لاستیک)
 
  • افزایش عمر و کارکرد تایر تا 30%
 
  • افزایش چسبندگی، چنگ زنی و ایمنی تایر
 
  • کاهش مصرف سوخت تا 10% به دلیل مقاومت چرخشی کمتر تایر
 
  • طولانی شدن مدت سائیدگی لاستیک تا دو برابر به نسبت زمان قبل از آج زدن لاستیک
 

  • امکان روکش لاستیک آج زده شده
 
  • ضمانت 100% کار کرد تا آخرین میلیمتر مانده لاستیک آج زده شده
 
  • بدون تاثیر منفی بر منجید و مقاومت وزنی تایر
 
  • آج (شیار) زدن گلهای جلو (خطی)، گلهای دیفرانسیل و تبدیل گلهای خطی به گل دیفرانسیل در لاستیک های سنگین

 
 

چه لاستیک هایی قابل آج زدن (شیارزدن) می باشند؟

1- حداقل 10% از گل لاستیک باقی مانده باشد.  (90% گل لاستیک، مستهلک و مصرف شده باشد.)

2- روی دیواره لاستیک های کامیونی و اتوبوسی رادیال سیمی کلمه Regroovable درج شده باشد.

3- لاستیک های کامیونی و اتوبوسی تنها در صورتی قابل آج زدن میباشند که کلمه  Regroovable  روی دیواره آنها نوشته شده باشد.

4-  لاستیک های راه سازی رادیال سیمی،  قابل آج زدن می باشند منوط بر اینکه کلمه Regroovable  در دیواره لاستیک موجود باشد

5- گل لاستیک موجب چنگ زدن بهتر و چسبندگی مناسب تر لاستیک میشود؛ در حالی که مقاومت وزنی مرتبط با تار و پود و لایه های درون لاستیک است.
6- ضخامت استاندارد گل لاستیک با آج زدن، حفظ می شود.

5- ضمانت کارکرد لاستیک های آج زده شده توسط ما 100% کل عمق گل لاستیکی است که به مصرف کننده تحویل می دهیم.


 

 لاستیک کامیونی - قبل از آج
 
لاستیک کامیونی - بعد ازآج 
 
   
   
    
 
 لاستیک راهسازی - قبل از آج زدن
 
 لاستیک راهسازی -بعد از آج زدن
 
   
   


 لاستیک راهسازی - در حین آج زدن
 


لاستیک راهسازی - در حین آج زدن
 
   
   

 لاستیک لیفتراک توپر - بعد از آج زدن
 

 لاستیک لیفتراک توپر - قبل از آج زدن