لاستیک های سنگین (کامیونی، اتوبوسی)

 
 
  • ارائه خدمات و تعمیرات لاستیک های سنگین (کامیونی، اتوبوسی...) با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت و ضمانت کارکرد به تمامی ناوگان های حمل و نقل سنگین در قالب قرارداد
 
  • بازسازی لاستیک های آسیب دیده از محل گل، شانه و دیواره
 
  • تعمیرات گرم و سرد برای انواع آسیب های تایر
 
  • بالانس حرفه ای رینگ و لاستیک (مزایا)
 
 
  • باز و بست استاندارد لاستیک و جابجایی دوره ای چرخ ها (توصیه ها)
 
  • آج (شیار) زدن گلهای جلو (خطی)، گلهای دیفرانسیل و تبدیل گلهای خطی به گل دیفرانسیل
 

 

کمتر بخرید، بیشتر استفاده کنید. 

چه لاستیک هایی قابل تعمیر می باشند؟

لاستیک های سنگین (کامیونی و اتوبوسی) : تمامی لاستیک های نخی و رادیال سیمی که به واسطه پارگی از رده کار خارج شده باشند با محدودیت های شرح داده شده در زیر ، قابل بازسازی و تعمیرات همراه با ضمانت می باشند.لاستیک نخی:                      

گل لاستیک:   حداکثر   8  سانتیمتر

شانه:             حداکثر   3  سانتیمتر

دیواره:            حداکثر  10  سانتیمتر
لاستیک رادیال سیمی:

گل لاستیک:   حداکثر 8 سانتیمتر در جهت رادیالی  و 3 سانتیمتر در جهت اکسیالی

شانه:             حداکثر   3 سانتیمتر در هر جهت

دیواره:           حداکثر 10  سانتیمتر در جهت رادیالی  و 3 سانتیمتر در جهت اکسیالینکته:
 

طوقه لاستیک سنگین قابل تعمیر نمی باشد مگر در مواردی که فقط گوشت لاستیکی آن آسیب دیده باشد.

 

 
درحال بارگزاری