تماس با ما

دفتر مرکزی:
اصفهان، شاهپور جدید،انتهای خیابان مشیرالدوله شرقی
بعد از میدان شهرداری، مقابل امید ماشین

کد پستی: 8195165657
 
 
تلفن:  33868550 – 031 
فاکس انترنتی: 42693650 -021
 
همراه مدیریت :     7920 171 0912
 
 
  Email : info@simintire.com  
  website : www.simintire.com
 
 
 
* ضروری
* نام :
* پست الکترونیک :
* شماره تماس :
* موضوع پیام :
* متن پیام :